De Luxe – Regulamin

REGULAMIN BIEGU MONTE KAZURA  De Luxe 2019

Charakterystyka ogólna

Bieg Monte Kazura De Luxe to liniowy biegów górskich (po wyznaczonej ścieżce). Trasa biegu składa się z oznakowanych pętli, które przebiegać będą wokół i przez ursynowską Górkę Kazurkę (południowy kraniec ul. Stanisława Kazury). Jedna pętla ma ok.84 m przewyższenia i ok. 1667 m. Trasa jest trudna technicznie (miejscami stroma i śliska, poprzecinana uskokami).

Każdy zawodnik będzie sam decydował o długości biegu (aby być klasyfikowanym należy pokonać przynajmniej jedną pętlę). Na każdą pętle będzie wyznaczony limit czasu, który będzie zmniejszany o minutę co dwie pętle. Każda pętla będzie rozpoczynała się startem masowym o wyznaczonej godzinie. Maksymalnie będzie można pokonać 28 pętli (48 km).
Zawody odbędą się 1. czerwca 2019 roku, start o godzinie 10:00.
Limit uczestników 250 dorosłych / 50 dzieci. Start wymaga opłaty wpisowego wg cennika podanego na stronie zawodów.

Rozpiska poszczególnych pętli

Uczestnictwo

Aby wystartować należy zarejestrować się na stronie biegu. Rejestracja oraz wpłata wpisowego są równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Rejestracja bez wpłaty wpisowego nie gwarantuje udziału w zawodach, do startu będą dopuszczane osoby wg kolejności wpłat.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu wyłącznie w ramach kategorii “rodzinnej”, pod ścisłym nadzorem opiekunów.

Zgłoszenia w po terminie będą możliwe tylko w miarę posiadania wolnych miejsc i nie gwarantują pełnych świadczeń.

 

Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje

Rejestrując się na Bieg uczestnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, oraz że biegną na własną odpowiedzialność, posiadają własne ubezpieczenie NNW i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów ani właściciela terenu (Urzędu Dzielnicy Ursynów).

Trasa biegu jest trudna technicznie. Zalecamy ostrożność oraz dobranie odpowiedniego obuwia (po deszczu trasa jest bardzo śliska, pojawia się dużo błota).

 

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania wsparcia oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
Osoba niepełnoletnia (zwana dalej Dzieckiem) podczas pokonywania trasy musi cały czas przebywać pod opieką osoby dorosłej (dorosły musi biec z Dzieckiem).
Opiekun, który zgłosił Dziecko na zawody, ponosi pełną odpowiedzialność za jego uczestnictwo w biegu i bezpieczeństwo na trasie i w strefie startu/mety.

 

Wyposażenie obowiązkowe


Każdy zawodnik zobowiązany jest do:
– posiadania w trakcie biegu numeru startowego (otrzymywanego w pakiecie) przypiętego w widocznym miejscu, tak by obsługa sędziowska mogła na nim weryfikować przebiegnięte pętle,
– posiadania własnego, oznaczonego bidonu (lub podobnego pojemnika na wodę), który będzie zdeponowany w strefie mety (dostarczymy wodę, jednak w celu ograniczenia produkcji śmieci nie dostarczamy kubeczków jednorazowych, bo nikt ich nie dopilnuje, a gdyby każdy biegacz co pętlę brał nowy kubeczek… strach pomyśleć ile by było śmieci).

Rywalizacja i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej, rozegrany będzie w trzech kategoriach:
– panie – kategoria indywidualna dla wszystkich pełnoletnich pań,
– panowie – kategoria indywidualna dla wszystkich pełnoletnich panów
– rodziny – kategoria grupowa, dodatkowa,  dla zgłoszonych zespołów.

Przewidywana pula nagród ok. 2 000 zł. Aby odebrać nagrodę trzeba być obecnym podczas ceremonii zakończenia zawodów (w przypadku kategorii rodzinnej przynajmniej  jeden przedstawiciel zespołu). Dla Dzieci przewidziano również upominki za ukończenie biegu.

Do klasyfikacji indywidualnej liczy się:
– liczba przebiegniętych pętli (dla zawodników, którzy przebiegną mniej kółek niż zwycięzca zawodów)

– kolejność na mecie ostatniej pętli która zostanie rozegrana.

Do klasyfikacji rodzinnej liczy się wynik najlepszego członka zespołu (wg open), pod warunkiem że przynajmniej dwóch członków zespołu przebiegnie przynajmniej po jednej pętli biegu.

Świadczenia

Uczestnikom zawodów zapewniamy:

Pełnoletnim:
– udział w rywalizacji,
– nagrody rzeczowe dla najlepszych,
– przygotowaną trasę,
– klasyfikację,
– numer startowy,
 posiłek regeneracyjny po biegu (wege lub mięsny)

– wodę w strefie startu-mety,
– minibufet w strefie startu-mety

Dzieciom:
– udział w rywalizacji rodzinnej,
– słodki upominek za ukończenie biegu,
– udział w podziale łupów z nagrody rodzinnej dla najlepszych rodzin
– przygotowaną trasę,
– klasyfikację,
– numer startowy,

– wodę w strefie startu-mety,
– minibufet w strefie startu-mety
– niższe wpisowe (ze względu na fakt, że często trudno utrafić w dziecięce gusta nie proponujemy im posiłku regeneracyjnego, ale blisko centrum zawodów jest wspaniała pierogarnia – polecamy)

 

Ochrona wizerunku i dane osobowe

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 

Organizacja

Organizatorem jest Strefa Zmian s.c.

Współpraca: Urząd Dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy

Kontakt:

Strefa Zmian s.c.

Stryjeńskich 19 lok. 16U

02-791 Warszawa

montekazura.pl

zawody@napieraj.pl

 

Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.

Wszelkie dodatkowe informacje o Biegu oraz o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów: montekazura.pl lub na fanpage’u Monte Kazura.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.