Regulamin

Na górze Fot Karolina Krawczyk

REGULAMIN CYKLU BIEGÓW MONTE KAZURA  2019

  1. Charakterystyka ogólna

Cykl Biegów Monte Kazura to 5 indywidualnych, liniowych biegów górskich (po wyznaczonej ścieżce). Pięciokilometrowa trasa jest wymagająca technicznie, ma 300 m przewyższenia, limit wynosi ok. 1 godziny). Trasa biegu składa się z trzech oznakowanych pętli, które przebiegać będą wokół i przez ursynowską Górkę Kazurkę (południowy kraniec ul. Stanisława Kazury).

Biegi odbędą się w terminach:

16 kwietnia (#1, godz. 19)
14 maja (#2, godz. 19)
11 czerwca (#3, godz. 19)
20 sierpnia (#4, godz. 19)
10 września (#5, godz. 19).

Limit uczestników 200 osób. Start wymaga opłaty wpisowego wg cennika podanego na stronie zawodów.

  1. Uczestnictwo

Bieg jest dostępny dla osób pełnoletnich. Aby wystartować należy zarejestrować się na stronie biegu. Rejestracja oraz wpłata wpisowego są równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Rejestracja bez wpłaty wpisowego nie gwarantuje udziału w zawodach, do startu będą dopuszczane osoby wg kolejności wpłat. 

  1. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje

Rejestrując się na Bieg uczestnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, oraz że biegną na własną odpowiedzialność, posiadają własne ubezpieczenie NNW i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów ani właściciela terenu (Urzędu Dzielnicy Ursynów).

Trasa biegu jest trudna technicznie. Zalecamy ostrożność oraz dobranie odpowiedniego obuwia (po deszczu trasa jest bardzo śliska, pojawia się dużo błota).

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania wsparcia oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

  1. Rywalizacja i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze panie i najszybsi panowie w klasyfikacji cyklu i obecni na ceremonii dekoracji (po ostatnim biegu), zostaną nagrodzeni. Przewidywana pula nagród ok. 2000 zł.

Do klasyfikacji generalnej liczą się trzy najlepsze starty. Pod uwagę będą brane w kolejności:
– najniższa suma zajętych miejsc,
– najkrótszy łączny czas.

  1. Świadczenia

Uczestnikom zawodów zapewniamy:
– udział w rywalizacji,
– nagrody rzeczowe dla najlepszych w całym cyklu,
– przygotowaną trasę,
– pomiar czasu,
– numer startowy,
– wodę na mecie biegu,
– ciasteczka na mecie.

  1. Ochrona wizerunku i dane osobowe

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

  1. Organizacja

Organizatorem jest Strefa Zmian s.c.

Współpraca: Urząd Dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy

Kontakt:
Strefa Zmian s.c.
ul. Stryjeńskich 19 lok. 16U
02-791 Warszawa

montekazura.pl

zawody@napieraj.pl

  1. Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
Wszelkie dodatkowe informacje o Biegu oraz o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów: montekazura.pl lub na fanpage’u Monte Kazura.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

ursynow